پايگاه خبري و تحليلي پايگاه خبري و تحليلي .

پايگاه خبري و تحليلي

هر۳ دقيقه يك طلاق

ستان‌هاي لبريز جدايي ۸۵درصد از جمعيت مرزوبوم را در خويش جاي داده‌اند .

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي

اين آماري هست كه نائب رئيس سازمان بهزيستي روز گذشته منتشر كرد . ۵۵آنلاين : استان‌هاي لبريز طلاق ۸۵درصد از جمعيت مرزوبوم را در خود جاي داده‌اند . اين آماري مي‌باشد كه معاون اداره بهزيستي روز گذشته منتشر كرد . زرق و برق زندگي‌هاي امروزي ديده بعضي جوان ها را ميزند و سبب ساز شده دوام و قوام خانواده‌هاي جديد صورت گرفته در معرض تهديد قرار گيرد و لاجرم با معضل «جدايي» زوجين جوان مواجه شويم . ازدواج‌هاي بدون مطالعه و تحقيق كه برخي بر مبنا دوست داشتن‌هاي زودگذر و آني در جامعه رخداد مي‌افتد، از استحكام كمتري برخوردار هست و گاه شاهد طلاق‌هايي هستيم كه زوجين جوان براساس توافق، تصميم ميگيرند و هيچ توجهي به تبعات اين جدايي‌ها ندارند . به‌طوري كه مطالعات و پژوهش ها اداره ملي جوانان حاكي از آن مي باشد ‌كه وقوع دو سوم از طلاق‌ها در مملكت توافقي مي باشد البته براي پيشگيري از ارتقاء اين آسيب‌اجتماعي چه بايستي كرد؟ براساس آمارهاي سال۹۶-۹۷ نسبت طلاق‌ها به ازدواج‌هاي ثبت شده در يك سال به ۲۹درصد رسيده كه بيشينه و كمينه ي دما آمار در مورخ تصويب حال و روز ايران از سال۱۳۴۴ مي باشد و ركورد محسوب ميگردد . ركوردي ولي از مدل غير مناسب كه نشان مي‌دهد، در به‌طور تقريبي هر دقيقه يك وصلت در كشورمان به تصويب مي رسد و به ازاي آن، هر سه دقيقه يك معاش مشترك با جدايي نقطه پايان مي يابد . 
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي مي گويد برنامه‌هاي بهزيستي در راستاي كاهش جدايي در ۱۱استان با آمار بالاي جدايي اولويت‌بندي شده ميباشد . حبيب‌ا… مسعودي‌فريد درباره آخري اقدامات اداره بهزيستي براي ناخواسته شدن مشاوره‌هاي پيشين از ازدواج گفت: هنوز مصوبه قانوني در اين قضيه نداريم البته حالا آموزش‌هاي حين ازدواج نسبتاً اجباري مي‌باشد و بازه زماني هنگامي كه براي آن گزينش شده شش ساعت مي باشد . اين زمان بازه زماني پيش از اين دو ساعت بود كه حالا به شش ساعت تبديل شده مي باشد . معاون اجتماعي سازمان بهزيستي ادامه داد: از شش ساعتي كه براي مشاوره توصيف شده است، دو ساعت فراگيري مساله بهداشتي مي باشد كه بر عهده وزارت بهدشت قرار داراست . دو ساعت موضوع‌هاي روانشناسي و ارتباط دربين زوجين مي‌باشد كه مسئوليت آموزش بر عهده سازمان بهزيستي قرار دارد و دو ساعت ديگر هم مساله رفتار در خانواده و حقوق در خانواده ميباشد كه بر عهده قوه قضائيه است . وي افزود: اجباري شدن مشاوره‌هاي حين وصلت در استان البرز زودتر مقدمه گرديده مي‌باشد . در شهر تهران نيز ابتدا گرديده مي‌باشد و در سه استان ديگر نيز در اكنون اجراست . مسعودي‌فريد با ابلاغ اينكه برنامه‌هاي بهزيستي در راستاي كاهش جدايي در ۱۱استان اولويت‌بندي شده است، گفت: استان‌هاي گيلان، مازندران، خراسان رضوي، تهران، البرز، فارس، اصفهان، قم، مركزي، كرمانشاه و خوزستان استان‌هايي ميباشند كه آمار طلاق در آنها بالاست و برنامه‌هاي بهزيستي در اين استان‌ها حق تقدم داراست . وي بيش تر كرد: استان‌هايي كه از آن ها به عنوان پرطلاق خاطره شد، ۸۵درصد جمعيت ميهن را از حيث جمعيتي دربرمي‌گيرد كه درصورتي كه برنامه‌هاي كاهش و كنترل جدايي در اين استان‌ها اجرا شود، توانسته‌ايم ۸۵درصد جمعيت ميهن را پوشش دهيم، علاوه بر اين پنج استان ديگر از جمله لرستان، سمنان، قزوين و ايلام نيز پس از ۱۱استاني كه ذكر شد در حق تقدم اجراي برنامه‌هاي كاهش طلاق ميباشند . نائب رئيس اجتماعي اداره بهزيستي يادآور شد: سامانه الكترونيكي پيشگيري و مداخله براي كاهش جدايي در ۱۶استان پرآسيب مرزوبوم راه‌اندازي شده است . 
پند با مشورت كردن فرق دارد آيا اين ارتقا مدت مشورت كردن از دو به شش ساعت كافي است؟ چه اقدامات ديگري بايستي انجام داد؟ حسن عشايري، روانشناس در اين باره به «آرمان» مي‌گويد: موضوعي كه ميگردد پيش‌بيني كرد به طبع مي‌توان از وقوع آن نيز پيشگيري كرد . مسلما نتوانستيم پيشگيري كنيم به اين آمارهاي نامطلوب در مورد جدايي رسيده‌ايم . زماني كه دو برنا مي خواهند تزويج نمايند من تامل مي كنم هنوز تامل همزيستي و همسري را كامل توصيف نكردند . نيز ميخواهند مدرن باشند و نيز مي‌خواهند سنتي برخورد نمايند . حداقل از قشر باسواد توقع ميرود كه با راه و روش علمي به اين مورد نگاه نمايد . مشورت كردن قرار نمي‌باشد كه مشكل را حل كند . مشاور بينش و طرح‌واره خيالي زوج‌ها را تغيير ميدهد كه دو طرف نگاه‌شان به روند فرآيندمحور شود خير پيامدمحور . مشاوره نصيحت نميباشد و در اين مسئله اندرز ممنوع هست . يعني بگويد كه تقصير را گردن يك طرف نيندازيد . شما نيز كارگردان مي باشيد و احتمالا در پايان اين بشود كه ستم‌پذير نباش تا ستمگران نتوانند . اين نكته را نيز بيان‌كنم كه گزيده از طلاق‌ها را من مثبت ميبينم . براي نمونه پايي كه ديابت گرفته و سياه گرديده بايد بريده شود . هنگامي كه زندگي درحال تلف شدن مي باشد و دو طرف طلاق كم عقل را پيشين از جدايي اداري گرفته‌اند . در برخي موارد كلمه و واژه باخت را به اين اطلاق مي نمايند كه من پذيرش ندارم . شكستي وجود ندارد درواقع كليه اينها تجربه هست و زندگي سراسر حل مساله است . 
زوج‌ها مشكلات‌شان را بنويسند عشايري ادامه داد:‌ يك مورد ديگر هم اين مي باشد كه زوج‌ها براي كاهش اختلافات مشكلات‌شان را بنويسند . ما تمدن شفاهي داريم . در مواردي كه به اينجانب مراجعه مي شود من شخصا قبول نمي‌كنم و زوج‌ها مي بايست در آنچه كه اختلاف دارند، برايم بنويسند . مشاورها بايستي وقت كافي به مراجعان بدهند كه بنويسند و بعد ها براي‌شان پروتكل ارائه دهند . پروتكل تامل كردن و انديشيدن . يعني ما دردها و اختلاف‌ ها را به فكر تبديل كنيم . درصورتي كه ارزش‌ها در جامعه امروزي به صورتي باشد كه طلاق، ضد بها محسوب نشود، نمي‌توان پيش‌روي عجله اين معضل اجتماعي را گرفت . از اين رو ارزش‌هاي يك جامعه بايد به گونه‌اي تعريف گرديده باشد كه طلاق، پديده‌اي عادي تلقي نشود و از سوي ديگر حرام انگاشتن جدايي نيز باعث ساخت خانواده‌هاي لازم در جامعه ميگردد كه تنها به اجبار ضابطه دوام يافته‌اند . طلاق در دولت ها گوناگون نمي‌تواند شاخص گسترش يا عدم توسعه و گسترش يافتگي باشد اما مي بايست دقت داشت كه پيدايش اين مسائل و عجله به دست آوردن آن در جامعه ها مختلف پيامدهاي غير مناسب اكثري خواهد داشت . اين روانشناس گفت: بنابراين، ضروري ميباشد در جريان تزويج موازين اجتماعي مورد دقت قرار گيرد، چرا كه اين مورد ها در استمرار زندگي جوانان تاثير خواهد داشت . تزويج بي آلايش انگارانه با طلاق ساده هم يار خواهد بود . جامعه شناسان، شكستن سنت‌هاي اجتماعي و به دور شدن از آن‌ها را، يك عدد از دلايل تزلزل در ارتباطات انساني و در غايت ارتقا جدايي عنوان مي‌نمايند و بر اين باورند كه نفوذ مدرنيته با فرديت‌هاي افراطي يار مي باشد و در فيض هر يك از افراد ميخواهند براي خويش معاش كنند، از اين رو مي باشد كه قداست باهم بودن و ارتباطات اجتماعي فرو مي‌ريزد و جدايي راه و روش راه حل مي گردد . 
هر 3دقيقه يك طلاق؛ چه كسي پاسخگوست؟ با اين وجود سازمان ثبت احوال سرزمين خرداد ماه سال روان آماري منتشر كرد كه هولناك به نظر ميرسد . آمار وصلت و طلاق در سال گذشته(۱۳۹۶) كه براساس آن، تعداد ازدواج‌هاي تصويب شده نسبت به سال۱۳۹۵، حدود هشت درصد كاهش داشته، در حالي كه تعداد طلاق‌ها ارتقا يافته و به حدود ۱۷۵هزار مورد رسيده است . آن نوع كه سيف‌ا . . . ابوترابي، سخنگوي اين سازمان گفته، سال گذشته حدود ۶۰۹هزار مورد(دقيقا ۶۰۸۹۷۷مورد) وصلت ثبت شده كه نسبت به سال قبل از آن، حدود ۵۱هزارمورد كاهش يافته مي‌باشد . اين در حالي مي باشد كه شمار طلاق‌هاي ثبت شده در سال پيشين حدود ۱۷۵هزار مورد(دقيقا ۱۷۴۵۹۷ مورد) بوده مي باشد . پديده‌اي كه مسئولان در نسبت دادن آن به ماهواره و فضاي مجازي و مسائلي از اين دست، يد طولايي دارا هستند و كارشناسان از جمله عوارض زياد با اهميت رسيدن زوج‌ها به آن را، مسائل اقتصادي ذكر مي‌كنند؛ از معضل آرامبخش و اجاره نشيني گرفته تا درآمد‌هاي ناكافي و از آن حياتي تر، شغل‌هاي فصلي و ناپايدار و بيكاري‌هاي طولاني دوران . 

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليليبرچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۳۶:۲۱ توسط:پايشگر نيوز موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :