پايگاه خبري و تحليلي پايگاه خبري و تحليلي .

پايگاه خبري و تحليلي

كشورهايي كه با خريد خانه به شما گذرنامه جديد مي دهند!

هجرت از طريق خريد ملك بخش اعظمي از افرادي كه قصد مسافرت و هجرت به كشورهاي ديگر را دارند، راهكارهاي مختلفي را براي به چنگ آوردن اقامت پيش روي خود دارند . يك عدد از اين راه و روش ها، مسافرت از روش خريد ملك و در فيض دريافت كردن گذرنامه و پاسپورت تازه از آن كشورها هست . تعداد كشورهايي كه در عالم با چنين امكاني به خريدار خانه، اذن اقامت و حتي گاهي كارت شهروندي مي دهند، حدود ۳۰ كشور هست كه روزنامه الي گشت در اين مطلب آن ها را به شما معرفي مي نمايد . براي سفر از نحوه خريد ملك مي توانيد اقبال خود را براي به دست آوردن اقامت دائم اين كشورها بالا ببريد .   

 مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي


بلژيك- سفر از طريق خريد خانه فيجي | Fiji مطالب مرتبط: كليه آنچه كه بايد پيشين از سفر تحصيلي بدانيد معرفي ۱۰ مملكت برتر عالم براي مسافرت كاري ارزان ترين كشورهاي عالم براي مهاجرت از گزاره جزيره ها زيباي جهان كه هر كسي آرزوي هجرت به آن را دارد، جزيره فيجي در اقيانوس آرام جنوبي ميباشد كه همواره سواحل زيباي آن را در تصاوير تلويزيوني و فيلم ها و عكس ها ديده ايد . فيجي از آن كشورهايي كه به راحتي با سرمايه گذاري و خريد ملك در آن مي توانيد پاسپورت و گذرنامه تازه خود را براي ورود به اين مرز و بوم اخذ نماييد . براي مهاجرت از طريق خريد ملك در اين سرزمين بايستي مسلما و دست كم سرمايه‌گذاري ۱۲۵ هزار دلار ايالات متحده را در اين مملكت بر روي ملك خريداري گرديده انجام داده باشيد . پس از خريد ملك در اين مرزوبوم مي توانيد اقامت دائم را اخذ كنيد . در صورتي‌كه پس از انجام تمام اين كارها، توانستيد به بازه دستكم ۵ سال در اين كشور اقامت داشته باشيد، به شما كارت شهروندي نيز داده مي شود . يادتان باشد كه براي رفتن به اين جزيره بايد بليط هواپيما و پرواز خود را تهيه و تنظيم نمائيد كه اين مورد به نوبه خويش تهيدست به دست آوردن رواديدِ اين مملكت نيز مي شود . براي رفتن به اين جزيره بايد ويزاهاي مسئله نياز آن را بگيريد . 
كلمبيا | Colombia كلمبيا شمال غربي‌ترين مملكت در آمريكاي جنوبي و يكي از گزينه ها در ليست اين ۳۰ ميهن دنياست . در صورتي‌كه قصد هجرت به كلمبيا را داريد، مي توانيد با خريد ملك در اين كشور، اقامت دايم بگيريد . براي مسافرت از طريق ملك در كلمبيا مي توانيد با خريد منزل اي به مبلغ ۱۵۰ هزار دلار و سرمايه‌گذاري ۲۳ هزار دلار در يك كسب و فعاليت اقامت اين مرز و بوم را دريافت فرمائيد . 

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي

 

 
فيجي برزيل | Brazil برزيل نيز همانند كلمبيا از جمله كشورهايي ميباشد كه هجرت از طريق خريد ملك در آن فراوان ارزان مي‌باشد . براي دريافت اقامت دايم برزيل به حداقل سرمايه ۱۶۰ هزار دلاري باشد . اين مبلغ را مي توانيد براي خريد ملك يا شيوه اندازي كسب و عمل جديد هزينه كنيد . 
دومينيكا | Dominica دومينيكا يكي از كشورها در سواحل گارائيب مي باشد كه به دليل مناظر خوشگل و سواحل شني با آب هاي نيلگونش مشهور شده است . هر تعدادي كه معروفيت اكثر خود را وام دار فيلم هاي هاليوودي نيز است . با سرمايه گذاري و خريد ملك در دومينيكا مي توانيد ويزاي اين ميهن را نيز اخذ كنيد . در مقرراتي كه براي سفر از نحوه خريد ملك اين مملكت آمده است، نياز به سرمايه گذاري مبلغ ۲۰۰ هزار دلار مي‌باشد . 
پاناما | Panama از پاراگراف ديگر كشورهايي كه در مجموعه كشور ها آمريكا قرار گرفته اند، مملكت پاناما هست كه براي افراد بازنشسته مضاعف مطلوب ميباشد . اين سرزمين هيچ دسته محدوديتي براي صدور جواز اقامت ندراد . براي سفر از شيوه خريد ملك در پاناما مي بايست حداقل مبلغي به اندازه ۲۰۰ هزار دلار را سرمايه گذاري فرماييد . 
وانواتو | Vanuatu مملكت وانواتو هم از آن جزيره هاي رويايي است كه هر كسي آرزوي اقامت در آن را داراست . در اين مرزو بوم نيز، مي توانيد با سرمايه گذاري حدود ۲۰۰ هزار دلار اقامت و حق شهروندي آن را اخذ كنيد . براي مسافرت از طريق خريد ملك به وانواتو به راحتي و دوچندان سريع به شما حق شهروندي و داده مي شود . 

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي

 

 
برزيل-مهاجرت از شيوه خريد خانه دبي | Dubai با دست‌كم سرمايه گذاري به مبلغ ۲۷۲ هزار دلار براي خريد ملك و مبلغ ۲۰ هزار دلار در كسب و كار مي توانيد اقامت مرزو بوم امارات و دبي را نيز دريافت فرمائيد . در شراي مهاجرت از نحوه خريد ملك را براي دبي در لحاظ داريد، مي توانيد رواديدِ طلايي دبي را اخذ نمائيد . 
سنت لوسيا Saint Lucia درصورتي كه قسمتي از آن دسته از افرادي مي‌باشيد كه براي ممهاجرت به كشوري همانند سنت لوسيا اقدام مي كنيد، بايد يك خصوصي امور را انجام دهيد . از گزاره اين كارها، سرمايه گذاري مبلغ ۳۰۰ هزار دلار براي خريد ملك و مبلغ ۱۰۰هزار دلار براي امداد مالي به صندوق ثروت اين ميهن هست . با اين موقعيت مي توانيد براي مهاجرت از طريق خريد ملك در سنت لوسيا اقدام نماييد كه به شما پاسپورت و اقامت دايم داده مي شود . 

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي

 


يونان | Greece در ليست اين ۳۰ كشور، ميهن يونان هم قرار دارد . شما حتي در صورتي‌كه عضو اتحاديه اروپا هم نباشيد با سرمايه گذاري و خريد ملكي در اين مرز و بوم با دستكم مبلغ ۳۰۰ هزار دلار اقامت خواهيد گرفت . با ۷ سال معاش در اين مملكت مي توانيد حق شهروندي يونان را هم دريافت فرماييد . همينطور برايتان قابليت و امكان معاش و كار در ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا وجود داراست . 
لتوني | Latvia كشور لتواني براي اشخاصي كه جزو شهروندان اتحاديه اروپا نباشند، رواديدِ طلايي صادر مي كند . براي اينكه بتوانيد چنين ويزايي را اخذ نماييد بايستي مبلغ ۳۲۷ هزار دلار يا بيشتر را در اين كشور سرمايه گذاري كنيد .در ويزاي طلايي به شما اجازه اقامت ۵ ساله در مرزوبوم لتوني داده مي شود و در صورتيكه براي بازه زماني زمان ۱۰ سال در اين ميهن بمانيد، مي توانيد دستمزد شهروندي دريافت فرمائيد . 
گرانادا | Granada گرانادا نيز نام شهري در اسپانيا و نيز اسم جزيره اي خاطر انگيز در ميان درياي كارائيب و در شمال ونزوئلا و جنوب شرقي ميامي ميباشد . منظطور از گرانادا در اين متن، مرزوبوم گرانادا در درياي اقيانوس آهسته ميباشد كه وضعيت مقرون به صرفه اي را براي اشخاصي كه قصد مهاجرت از روش خريد ملك را دارند، مهيا مي آورد . براي اين مدل هجرت مي مي بايست مبلغ ۳۵۰ هزار دلار در خريد ملك سرمايه گذاري فرماييد يا اين كه مبلغ ۲۰۰ هزار دلار خانه بخريد يا ۲۰۰ هزار دلار به صندوق مدني اين مرزو بوم كمك مالي فرماييد . 
دبي-مهاجرت از روش خريد ملك مجارستان | Hungary با سرمايه گذاري و خريد ملكي به مبلغ حداقل ۳۵۶ هزار دلار مي توانيد در مملكت مجارستان اقامت بگيريد . ولي درصورتي كه مي خواهيد قسمتي از شهروندان مجارستاني شويد، بايستي دستكم به بازه زماني ۸ سال پياپي در اين مملكت اقامت داشته باشيد . 
بلژيك | Belgium از پاراگراف كشورهاي اروپايي كه هجرت از روش خريد ملك در آن مضاعف آسوده بوده، بلژيك هست . وضعيت اخذ اقامت در اين مرزوبوم دوچندان مشقت بار گيرانه نميباشد و شما چه بسا با داشتن تحصيلات خوب به راحتي مي توانيد به اين سرزمين مسافرت فرماييد . در اين ميان، افراد غير نظامي و افرادي كه جزو اتحاديه اروپا نيستند، مي توانند با سرمايه گذاري و خريد ملك به مبلغ حداقل ۴۱۶ هزار دلار در بلژيك اقامت بگيرند . پس از اقامت در اين مملكت به برهه زماني ۵ سال، مي توانيد شهروند بلژيك گرديد . 
سنت كيتس و نويس | Saint Kitts and Nevis براي مسافرت از شيوه خريد ملك و به دست آوردن اقامت در اين مرزوبوم بايستي مبلغ ۴۰۰ هزار دلار هزينه فرماييد . به راحتي و با خريد ملك در اين سرزمين مي توانيد حقوق و دستمزد شهروندي اخذ فرمائيد و در نهايت به شما پاسپورت نو داده مي شود . 

آنتيگوا بارا بودا | Antigua and Barbuda در اين مرزوبوم هم همانند مملكت سنت كيتس نويس مي‌بايست دست كم ۴۰۰ هزار دلار سرمايه‌گذاري نماييد . 
آندورا | Andorra از عجيب ترين قوانين سفر و شهروندي را كشور آندورا داراست . با خريد ملكي با دست كم مبلغ ۴۷۵ هزار دلار در اين مملكت به شما اذن اقامت داده مي شود . البته در‌صورتي‌كه جزو اعضاي اتحاديه اروپا نباشيد! تصاحب كردن اين اقامت، فعاليت در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را تضمين نمي‌كند و براي اخذ حق شهروندي بايد به مقطع ۲۰ سال در اين مرز و بوم معاش نمائيد . 
بروژ بلژيك باهاماس | Bahamas براي هجرت از طرز خريد ملك در باهاماس مي بايست مبلغي به ميزان ۵۰۰ هزار دلار را در اين سرزمين سرمايه گذاري نماييد . در سود به شما ابتدا اقامت دايم باهاماس داده مي شود و درصورتي كه ۱۰ سال در اينجا زندگي نماييد، مي توانيد پاسپورت باهاماس را دريافت نمائيد . 
ايالت متحده | USA براي هجرت از طريق خريد ملك به آمريكا فقط مي توانيد چيره به اخذ گرين كارت اين كشو گرديد و به شما حقوق شهروندي وابستگي نمي گيرد . براي سرمايه گذاري در اين ميهن نياز به دست‌كم مبلغ ۵۰۰ هزار دلار داريد . 
موريس | Mauritius موريس از پاراگراف كشورهايي مي‌باشد كه به مشقت اقامت به اشخاص مي دهد و همچنين فراوان گران هست . در‌صورتي‌كه فردي براي ادامه تحصيل يا زندگي در مدت كوتاه قصد مسافرت از طرز خريد ملك را داشته باشد، مي تواند براي مرزو بوم موريس اقدام نمايد . موريس را مقصدي تفريحي براي ثروتمندان جهان ميباشد . براي اين منظور بايستي ۵۰۰ هزار دلار در ملك اين جزيره سرمايه‌گذاري نماييد تا بتوانيد اقامت ۲ ساله آن را اخذ فرمائيد . 

مونته نگرو | Montenegro براي خريد ملك در كشوري همانند مونته نگرو مي بايست مبلغ ۵۹۵ هزار دلار سرمايه‌گذاري فرماييد . با اين خط مش مي توانيد حق شهروندي و اقامت اين مملكت را اخذ نماييد . 
خريد ملك در مونته‌ نگرو ايرلند | Ireland براي اين‌كه بتوانيد به ايرلند مهاجرت نماييد، يك عدد از رويه هاي اخذ پاسپورت جديد خريد ملك در اين مملكت مي‌باشد . با سرمايه گذاري مبلغ دستكم ۵۹۵ هزار دلار در اموال، كسب و فعاليت و اوراق قرضه ايرلند مي توانيد اجازه اقامت دائم اين كشور را اخذ كنيد . در صورتيكه پس از آن به مدت ۵ سال در اين مرزوبوم زندگي كنيد، به شما كارت شهروندي داده مي شود . 
اسپانيا | Spain براي مسافرت از روش خريد ملك به اسپانيا مي بايست مبلغ ۵۹۵ هزار دلار را براي خريد منزل پرداخت نمائيد . از مزاياي اين جور هجرت اين است كه متقاضي ها پس از دريافت اقامت اسپانيا مي توانند حتي براي كار و معاش به ديگر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز بروند . 
پرتغال | Bulgaria شرايط اقامت در پرتغال همانند مرزو بوم اسپانيا ميباشد . با اين شرط كه اگر به زمان شش سال در اين مرزوبوم معاش فرمائيد مي توانيد بخشي از شهروندان پرتغال شويد . 
بلغارستان | Bulgaria براي مسافرت از شيوه خريد ملك به بلغارستان مي توانيد با پولي به قيمت ۵۹۵ هزار دلار شغل هاي خويش را انجام دهيد . در فيض آن عضو اتحاديه اروپا مي گرديد و مي توانيد چه بسا براي عمل به ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا برويد . در صورتي‌كه به مدت ۵ سال در اين مرزوبوم زندگي كنيد، به شما كارت شهروندي بلغارستان هم داده مي شود . 
سوئيس | Switzerland سوئيس به اتباع خارجي كه براي مهاجرت از طريق خريد ملك اقدام مي كنند، پاسپورت و گذرنامه جديد مي دهد . براي اخذ حقوق و دستمزد شهروندي مي بايست ۱۲ سال در اين مرزو بوم اقامت داشته باشيد . 
تركيه | Turkey تركيه هم بخشي از اين ليست است . با خريد ملك و منزل اي به مقدار يك ميليون دلار مي توانيد اقامت تركيه را دريافت كنيد . در صورتي‌كه هم ۳ سال در اين سرزمين اقامت داشته باشيد، جزو شهروندان اين مرز و بوم مي شويد . 
اسپانيا-خريد ملك مالت | Malta با سرمايه‌گذاري مبلغ ۱ .۱ ميليون دلار يا بخش اعظم در اين كشور، اقامت دائم و پاسپورت اتحاديه اروپا را اخذ مي فرمائيد . 
موناكو | Monaco از گزاره كشورهاي كوچك دنياست كه به كساني كه قصد سفر از نحوه خريد ملك را داشته باشند اذن اقامت و پاسپورت نو مي دهد . با سرمايه گذاري ۱ .۲ ميليون دلار در اين كشور، در اموال و يا اين كه سپرده بانكي مي توانيد چنين شرايطي را اخذ فرمائيد . آن‌گاه از ۱۰ سال اقامت در موناكو نيز حق شهروندي اخذ مي نمائيد . 
ايتاليا | Italy براي مهاجرت از نحوه خريد ملك در ايتاليا بايستي مبلغ ۱ .۲ ميليون دلار و يا اين كه اكثر را در ملك هاي با منافع همگاني يا اين كه در يك پروژه تجديد بنا تاريخي سرمايه‌گذاري نماييد . 
قبرس | Cyprus براي دريافت اقامت و دستمزد شهروندي قبرس مي بايست دست كم مبلغ ۲ .۴ ميليون دلار يا بخش اعظم را صرف خريد ملك نمائيد . 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۲۴:۰۲ توسط:پايشگر نيوز موضوع:

قول رئيس مجلس به نمايندگان اصفهان/ هنوز استعفايمان را پس نگرفته‌ايم

عضو مجمع نمايندگان اصفهان گفت: نمايندگان اصفهان هنوز استعفاي خود را پس نگرفتند و اين مورد را فردا در جلسه صبح چك خوا هيم كرد . سيدي/ نمايندگان اصفهان هنوز استعفاي خويش را پس نگرفته‌اند/ پيگيري مشكل آب اصفهان توسط مدير مجلسحسينعلي حاجي دليگاني عضو مجمع نمايندگان اصفهان در گفت‌وگو با خبر نگار مجلس تيم سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به جزئييات گرد‌همايي امروز اين مجمع با رئيس مجلس شوراي اسلامي، اظهار كرد: رئيس مجلس به طور كامل به عهده گرفت كه مورد مطرح شده بوسيله نمايندگان اصفهان در رابطه آب شرب ربطي به افزايش سهميه آب استان ندارد . 

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي


او افزود: ما تنها خواهان اين هستيم كه سهم آب استان با شيوه تونل و لوله به اصفهان منتقل شود چرا كه در شراي كل 5 ميليون نفر جمعيت اصفهان بخواهند از يك سامانه آب مصرف كنند، در مصرف آب دچار اختلال خواهند شد . 
حاجي دليگاني تصريح كرد: در مجموع علي لاريجاني مدير مجلس شوراي اسلامي برهان ما را به عهده گرفت و عهدوپيمان اعطا كرد تا با پيگيري زمينه مشكل بوجود آمده در دارايي را حل كند . 
عضو مجمع نمايندگان اصفهان گفت: نمايندگان اصفهان فردا ساعت 7 صبح جلسه‌اي را برگزار خواهند كرد . 
او ادامه داد: نمايندگان اصفهان هنوز استعفاي خويش را پس نگرفتند و اين موضوع را فردا در گرد هم آيي صبح بررسي خوا‌هيم كرد . 
حاجي دليگاني اظهار كرد: يك عدد از مسائل مهم ديگري در گردهمايي مطرح شد احياي زاينده رود بود كه قرار شد مدير مجلس اين زمينه در گرد‌همايي سران قوا مطرح نمايد . 
عضو مجمع نمايندگان اصفهان در نقطه نهايي گفت: قرار بر اين شد كه آقاي موسوي لارگاني و مديريت مجمع قضيه سامانه دوم آب اصفهان را دنبال نمايند . 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۲۴:۱۸ توسط:پايشگر نيوز موضوع:

فريب يارانه‌اي احمدي‌نژاد

فريب يارانه‌اي احمدي‌نژاد . دو برابر شدن يارانه‌ها صدها هزار ميليارد تومان هزينه دارااست و تقريباً دو برابر ميزان دارايي پيش‌بيني شده براي سال آينده مي باشد . دولت بايد از كجا بياورد؟ چطور دولت مي‌تواند اين رقم را تأمين و به مردمان پرداخت كند؟ مراد ايشان احتمال دارد انتشار پول سواي پشتيبان باشد البته در‌صورتي‌كه هم اين در ذهن رئيس جمهوري دو دولت پيشين كشور‌ايران است،

مرجع اخبار رسمي 

پايگاه خبري و تحليلي

بايستي به مردم اذعان كرد كه كاهش ارزش پول ملي، تشديد تورم و سه رقمي شدن آن را به يار خواهد داشت منتشر شده ۲۵ آذر ۹۷, ساعت: ۷:۵۹ بوسيله جامعه اهل ايران جامعه ايراني- محمود احمدي‌نژاد، مديريت دولت‌هاي نهم و دهم كه همچنان به سفرهاي استاني خود ادامه مي‌دهد، اخيراً در توده دوست دار خود در سنندج يك ادعاي جديد را مطرح كرده مي باشد . وي گفته مي باشد كه مي‌گردد يارانه فعلي را «۲۰ برابر» كرد . حامي اين ادعاي تازه رئيس دولت‌هاي نهم و دهم چيست؟ آيا در اقتصاد كشور ايران مي‌توان منابع مالي نو اي براي آن يافت؟ آيا مراد وي اين مي‌باشد استقراض از بانك مركزي صورت گيرد؟ بها حامل‌هاي انرژي و جامعه هدف يارانه‌ها اصلاح شود؟ دارايي پروژه‌هاي عمراني و تمام درآمدهاي نفتي صرف يارانه‌ها شود؟ يا اين كه بايستي پول بدون حامي منتشر شود؟ براي آناليز اندازه علمي و اقتصادي بودن اين داعيه سراغ كارشناسان رفته ايم تا از آن‌ها بپرسيم چنين وعده اي با توكل بر كدام منابع مالي مي تواند محقق شود . اين وعده قابليت و امكان پذير است يا اينكه مدير دولت نهم و دهم با سوءاستفاده از فضاي اقتصاد در راستاي فريب افكار همگاني چنين اظهاراتي را به زبان آورده است؟ صحبت‌هاي احمدي‌نژاد ارزش شنيدن نيز ندارد عادل پيغامي/ عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق(ع) محمود احمدي‌نژاد اخيراً اظهاراتي در مسئله يارانه‌ها انجام داده كه حتي بها شنيدن نيز ندارد؛ چه برسد به اين‌كه از حيث اقتصادي آن را ارزيابي كنيم . اين ادعا هيچ مبنا اقتصادي ندارد و مدل ديگري از عوام فريبي مي باشد . مردمان مي بايست توجه كنند كه از نظر دانش اقتصاد ادعاي آقاي احمدي‌نژاد توجيه پذير نمي‌باشد و تنها مصرف عوام فريبانه داراست . آنچه درحال حاضر اضطراري هست اصلاح نظام پرداخت يارانه‌هاي نقدي و يارانه نهفته سوخت هست و بايستي اين زمينه در فرمان فعاليت قرار گيرد . ولي در اين دعوا نمي‌گنجد ولي نياز به بسترهايي دارد كه مي بايست آماده و اصلاحات انجام شود . 
تناقض گويي احمدي‌نژاد محمود واعظي مديريت دفتر كار مدير جمهوري درباره چند برابر شدن يارانه‌ها و ادعاي محمود احمدي‌نژاد گفت: مردمان كسي را كه اين كليه خلل ها براي ما ايجاد كرد و اين همگي تحريم‌ها را به وجود آورده خوب مي شناسند . اين مسئول قديمي كشور حرف‌هاي مختلفي مي زند . در‌صورتي‌كه شما همه حرف‌هاي او را در حيث بگيريد اولاً مضاعف ضد و نقيض مي باشد دوم اين كه با عملكرد قبل خود وي در دوگانگي مي باشد . اين شخص يك عوام‌فريبي را شروع كرده است و تامل مي كند در شرايطي كه يك مبارزه اقتصادي شروع شده مي باشد و پذيرش نيز داريم قشري از مردم در مضيقه هستند، مي‌تواند با شعار و اين طور مسائل خود را مطرح كند . واعظي با بيان اين كه عملكرد آن دولت و قول‌هايش را ديديم، بيان كرد: مردم ما مردم دورانديشي ميباشند و مي دانند كسي كه اين دغدغه را به وجود آورد، تحريم را براي ما توليد كرد و روابط ما را با كشور‌هاي همسايه بهم زد چه كسي است . روز جاري چه بسا گروه‌هاي سياسي حمايت كننده ايشان بر ضدش شده‌اند، دست كم هم‌فكران خودش كه بايد قبولش داشته باشند نيز چنين حسي را دارا‌هستند ./ايلنا 
بدهي يارانه‌اي به بانك مركزي محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و دارايي درباره توصيه احمدي‌نژاد در مورد افزايش يارانه‌ها به ۹۰۰ هزار تومان گفت: دولت بايستي كسري ۵ هزار و هشتصد ميليارد توماني را كه دولت گذشته براي پرداخت همين ۴۵ هزار و پانصد تومان يارانه برايمان باقي نهاده بپردازد، پس چگونه مي گردد اين مبلغ يارانه را با اين بدهي كه دولت پيشين گذاشته، طولاني تر كرد؟ مردمان ما فهيم‌تر از اين حرف‌ها مي‌باشند و با اين جور حرف‌هايي كه مباني درست محاسباتي ندارد يا با يك فروضي مطرح شود كه اين فروض قابل انجام نيست، تحت تأثير قرار نمي‌گيرند . همين ۴۵ هزار و پانصد تومان با به عبارتي ارقام قبلي بالغ بر ۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان بدهي به بانك مركزي براي دولت باقي نهاده مي باشد . مرتباً بانك مركزي در حال پيگيري اين مطالبات از دولت ميباشد و ديوان محاسبات پرونده تشكيل داده است . /ايلنا محض رضاي معبود بدون صدا كن! محمود خاقاني/ متخصص ارشد انرژي آقاي محمود احمدي‌نژاد بيش از هر شخصيتي شبيه دونالد ترامپ مدير جمهوري امريكاست . قبلي افتخار آميزي ندارد ولي مي خواهد هر روز خود را با يك مقاله مطرح و رسانه‌اي نمايد . او اخيراً در جمع هوادارانش در سنندج سخنراني كرد و مدعا شد كه مي‌شود يارانه فعلي را «۲۰ برابر» كرد! يعني حدود ۹۱۰ هزار تومان براي هر نفر در هر ماه! ولي پشتوانه اين داعيه چيست؟ احمدي‌نژاد در سال ۱۳۸۴ شعارهايي اعطا كرد كه پوپوليستي و عوام فريبانه بود . آن بازه زماني اين شعارها نتيجه اعطا كرد البته در سال ۱۳۸۸ اثبات شد كه هرچه در سال ۱۳۸۴ مي‌گفت دروغ بوده ميباشد . البته گشوده هم ايشان حركت‌هاي عوام فريبانه را در قالب سفرهاي استاني شروع كرد تا مردم را متقاعد به رأي دادن كند . هزينه‌هاي زيادي را به بيت المال وارد كرد كه عمده اين هزينه‌ها نيز به صنعت نفت اجبار شد . در استان‌ها قول‌هايي اعطا كرد كه صنعت نفت ناچار شد به جاي گسترش دارايي عمراني خود را صرف هزينه‌هاي عوام فريبي اين فرد كند . در سود صدها پروژه در صنعت نفت با درصد ترقي اندك رها شدند و سرمايه مملكت صرف حركات پوپوليستي احمدي‌نژاد شد . ايشان بزرگ‌ترين ضربه را نيز با توصيف يارانه سوخت به اقتصاد كشور وارد كرد . اما داراي ارتباط كردن اين مسئله به امام مقطع و اين‌كه در حالتي كه مردم خرج نكنند اين پول بركت مي‌نمايد را مردم كوچه و بازار باور كردند . دولت ايشان با فعال سازي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و سوءاستفاده از اسامي ائمه اطهار نيز به اقتصاد ايران ضربه بزرگي زد كه هر دو مورد فشار مالي بزرگي را به دولت و اقتصاد وارد كرد . الان نيز احمدي‌نژاد صحنه داخلي را ديده كه اصولگرا و اصلاح‌طلب به هر عاملي شفاف با مردمان صحبت نمي كنند . لذا براي اين كه خودش را از اتهام‌ها و مسائل قبل تبرئه كند، حرف‌هاي عوام فريبانه را مجدد مقدمه كرده هست . در اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه قابليت ۲۰ برابر كردن يارانه‌ها وجود ندارد و صلاح كشور نيز اين نيست . چه بسا با تصحيح بها حامل‌هاي انرژي هم اين قابليت توليد نخواهد شد . تصور من اين ميباشد كه احمدي‌نژاد اين توشه نه در مقابل دولت بلكه مقابل نظام در جنبش مي‌باشد . مي خواهد مردم را برعليه نظام تحريك كند و آن را تغيير‌و تحول دهد . از ايشان مي خواهيم كه محض رضاي خدا بي سروصدا كند . اين ميهن در دولت نهم و دهم زخم‌هايي خورده كه هنوز خوب نشده هست . نبايد با عوام فريبي زخم تازه‌اي به بدنه اقتصاد مرزو بوم وارد كرد . 
يارانه‌اي كه دو برابر لايحه ميزان دارايي ۹۸ است! ميثم موسايي/ مدرس دانشگاه تهران محمود احمدي‌نژاد، مديريت دولت‌هاي نهم و دهم كه از خلل ها اقتصادي اين روزهاي مردمان مرز و بوم خبر دارد، مدعا مي گردد كه دولت مي‌تواند يارانه‌ها را ۲۰ برابر كند! بازي با اعداد كار مشقت نمي‌باشد البته بايد از ايشان پرسيد مبناي اين داعيه چيست . دو برابر شدن يارانه‌ها صدها هزار ميليارد تومان هزينه دارااست و تقريباً دو برابر بودجه پيش‌بيني گرديده براي سال آتي هست . دولت بايد از كجا بياورد؟ چطور دولت مي تواند اين رقم را تأمين و به مردمان پرداخت كند؟ منظور ايشان احتمالا نشر پول بدون پشتوانه باشد ولي درصورتي كه نيز اين در ذهن مديريت جمهوري دو دولت گذشته ايران است، مي بايست به مردم بيان كرد كه كاهش قيمت پول ملي، تشديد تورم و سه رقمي شدن آن را به ياور خواهد داشت . در اقتصاد بايستي آغاز ارزش واقعي توليد شود و سپس بها ساخت شده را في مابين مردمان مملكت توزيع كرد تا مرحله رفاه عمومي بالا رود . البته زماني در ايران توليد، صنعت، بهره‌وري سرمايه و نيروي كار بهبود نداشته و چه بسا پروسه نزولي در پيش گرفته باشد، چطور مي‌توانيم يارانه‌هاي نقدي را ارتقاء دهيم؟ هنگامي بسياري از صنعت هاي مرز و بوم نحيف و زخم پذير گرديده اند؛ چه چيزي را مي‌خواهيم ميان مردمان تقسيم كنيم؟ اين فعاليت چه بسا با حذف يارانه دهك‌هاي پردرآمد جامعه و ۲۰ برابر كردن يارانه فقرا و با اصلاح بها حامل‌هاي انرژي امكان پذير نمي‌باشد . اما از آنجايي كه ايشان در مديريت جهاني نيز سررشته دارند؛ احتمال دارد راهي براي ۲۰ برابر كردن يارانه‌ها سراغ داشته باشند كه در دانش اقتصاد و تجربه كشورهاي پيروز به آن پرداخته نشده باشد . 
كارنامه سياه احمدي‌نژاد درباره يارانه ها نرسي قربان/ كارشناس ارشد انرژي بايد از آقاي محمود احمدي‌نژاد سؤال كرد كه چرا هر از چندگاهي ادعاهاي عجيب خود را در قالب مباحث اقتصادي مطرح مي نمايد . افزايش ۲۰ برابري يارانه‌ها هيچ حمايت كننده اقتصادي و علمي ندارد و از اصول منطقي هم تبعيت نميكند . در مدت سر كردگي جمهوري ايشان بر كشور‌ايران اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها رقم خورد . يارانه‌ها آمدند كه پشتوانه‌اي براي اصلاح بها حامل‌هاي انرژي باشند . البته كارساز و موفق كمبود . حال حاضر هم خلل ها زيادي دارااست ولي به جاي آنكه اصلاحات آن دنبال شود، يك نفر كه خود را كارشناس اجراي يارانه‌ها مي‌داند، مدعي ميشود كه مي‌توان آن را ارتقاء داد . در حالي كه چه بسا اگر بها تمام حامل‌هاي انرژي نيز آزاد شود، بازهم قابليت ۲۰ برابر شدن يارانه‌ها وجود ندارد . اين موضوع در تجربه كشورهاي برنده به هيچ تيتر ديده نمي‌شود . 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۶:۱۲ توسط:پايشگر نيوز موضوع:

بازي در صحن ؛ نبرد ايران و امريكا به شوراي امنيت رسيد

بازي در صحن ؛ مبارزه كشور ايران و امريكا به شوراي امنيت رسيد در حالي كه امريكا پس از خروجش از برجام و اعمال تحريمها نتوانسته ميباشد اجماع موردنظرش عليه كشور ايران را بدست آورد برنامه موشكي جمهوري اسلامي ايران را بهانه اي براي فشار بر جمهوري اسلامي ايران قرار داده است . مجموعه ميان الملل طومار نيوز: مايك پومپئو، وزير خارجه آمريكا روز چهارشنبه در گرد هم آيي

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي 

شوراي امنيت از اعضاي اين شورا خواست تا محدوديت‌هاي بيشتري را براي برنامه موشكي كشور‌ايران حال و روز كند . به گفته وزير خارجه آمريكا، جمهوري اسلامي ايران "صدها موشك در اختيار دارد كه شركاي ايالات متحده را در منطقه تهديد مي‌كند" . به احتمال مضاعف اشاره آقاي پومپئو به سرزمين اسرائيل و متحدان عرب واشنگتن در خاورميانه مثل ايالات متحده عربي سعودي و امارات متحده عربي مي باشد . او همينطور خواهان اجراي مجدد ممنوعيت‌هاي برنامه موشكي كشور‌ايران بر مبنا قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت شد . در پي توافق برجام و ثبت قطعنامه ۲۲۳۱ در شوراي امنيت، كليه قطعنامه‌هاي پيشين شوراي امنيت كه تحريم‌هايي گسترده را عليه جمهوري اسلامي ايران تصويب كرده بودند، كنسل شدند . امريكايي ها از اين رو سعي ميكنند دست روي قطعنامه اساسي و كليدي ۲۲۳۱ بگذارند كه اين قطعنامه پيروزي بزرگي براي جمهوري اسلامي ايران در عرصه ديپلماسي مي‌باشد كه براي او‌لين بار يك سرزمين را از طريق راي زني از بند فصل هفتم اداره ملل خارج آورده مي باشد . از سويي موفقيت و برگ موفق گروه اهل ايران اين است كه توانست قضيه برنامه موشكي كشور‌ايران را از گره زدن به برجام جدا نمايد و توافق قضيه نظر فقط در زمينه مسائل هسته اي ايران هست . همين مسئله است كه منجر ميگردد كشورهاي اروپايي حاضر در شوراي امنيت صرفا به پاراگراف سازگار نبودن برنامه موشكي كشور‌ايران با قطع طومار بسنده كنند و نتوانتد آنرا ناقض قطعنامه قلمداد كنند . در اين باره مي‌باشد كه پمپئو در تلاشي بي ثمر ميگويد: كشور‌ايران از حسن نيت كشورهاي دنيا سوءاستفاده كرده و حالا صاحب وسيع ترين زرادخانه موشكي در حوزه‌ خاورميانه هست . ايالات متحده به دنبال بازگرداندن محدوديت‌هاي وضع‌شده بوسيله اداره ملل در مقابل برنامه موشكي ايران در قطعنامه ۱۹۲۹ مي باشد . در اين باره وزارت خارجه ايران از باب روشنگري و جواب به وزير خارجه امريكا، از بي رابطه بودن برنامه موشكي ايران به قطعنامه كلام گفته مي‌باشد . 
قاسمي تيتر كرد: ايالات متحده وسيع ترين ناقض تعهدات ميان المللي است و نقض و سرپيچي از قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت مثال بارز رفتارهاي يك دولت ناآرام و سركش و لجوج هست . جامعه في مابين المللي براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت برجام را توافقي مي داند كه بايد مفاد آن از سوي همه كشورها و طرف هاي ذيربط رعايت شود . بويژه همگي طرف هاي با اهميت آن، يعني كشور هاي پنج بعلاوه يك بايستي داراي تعهد و پايبند به تعهدات خودباشند ولي اين مملكت قانون فرار و گريز و ضابطه شكن ايالات متحده بود كه سواي هيچ استدلال و مستندي و با وجود اينكه ماشين كرايه اي بين المللي انرژي اتمي بارها پايبندي ايران به برجام را تاييد كرده بود، اقدام به خروج يكجانبه و غيرقانوني از اين توافق كرد و به شيوه علني اين مرزوبوم در پافشاري بر عدم اجراي تعهدات در بين المللي خويش ادامه بخشيد . سرپيچي، سركشي و كينه توزي دولت فعلي آمريكا در قبال برجام حتي پس از خروج اين مرزوبوم از برجام با تهديد ساير كشورها به اجراي آن هم متوقف نشده مي باشد و اين كشور، بي اعتنا به كليه موازين بين المللي و حقوقي در رويكردي نادر و فراوان خطرناك، كشورهايي كه پايبند به قطعنامه ۲۲۳۱ باقي‌مانده اند را يا مجازات مي كند و يا اين كه به صورت مصرانه با اعزام هيات هاي مختلف، تهديد به مجازات و تحريم و تحديد مي نمايد . درحال حاضر ميتوان مشاهده كرد كه مبارزه سرد كشور ايران و امريكا وارد تراز ديگر مي شود كه امريكا در جهت ساخت اجماعي جهاني و فشار تمامي جانبه بر كشور‌ايران به شوراي امنيت متوسل گرديده و قصد داراست در قطعنامه اي كه برنامه هسته اي ايران را برسميت شناخته مشكل وارد كند . اين شرايط در حالي پيش ميرود كه امريكا اين ميدان را بارها از شيوه خوبي هيلي مستعفي و حتي رياست خويش ترامپ بر شوراي امنيت آزموده گرديده و جوابي جز تاييد تعهداتي برجام گرفته نشده است . 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۵۹:۵۲ توسط:پايشگر نيوز موضوع:

paieshgar.ir

شكست مثلث آمريكا-اسرائيل-عربستان در رويارويي با ايران ان‌بي‌سي نيوز در گزارشي به عارضه ها شكست سياست خصمانه ترامپ مقابل ايران پرداخت و نوشت هر روز شرايط براي دولت وي سخت‌تر مي‌گردد . باخت مثلث آمريكا-اسرائيل-عربستان در تقابل با ايران به گزارش افكارنيوز، مقر اينترنتي كانال خبري ان‌بي‌سي نيوز آمريكا در گزارشي نوشت دونالد ترامپ از به عبارتي روز‌هاي در آغاز ورود به كاخ سپيد رويا رويي با جمهوري اسلامي ايران را در امر عمل خود قرار داد، البته مجموعه‌اي از تحولات غيرمنتظره در اختيار گرفتن را از دست وي بيرون كرد . در سه ماه آتي معين ميگردد كه آيا او انتخاب مينمايد كه تحركات خويش درمقابل كشور‌ايران را ارتقاء دهد يا روشي آبرومندانه براي نقطه نهايي اين قهرمان‌بازي پيدا مي كند . 

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي

 

اين گزارش مي‌افزايد: همين چند ماه پيش بود كه ترامپ با اعتماد به نفس بسيار از توافق هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران بيرون و با سعودي‌ها براي افزايش صادرات نفت هم پا شد و در نهايتِ رضايت بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسرائيل، از رجوع و برگشت تحريم‌هاي كشور ايران خبر اعطا كرد . 
او ۱۲ ژوئيه (۲۱ تير) به خبرنگاران گفت: «مي‌دانم آن ها (ايران) مشكلات متعددي دارا هستند و كشورشان در حال از نيز پاشيدن ميباشد . در يك وقتي به اينجانب زنگ ميزنند و ميگويند "بيا توافق كنيم!» حالا پنج ماه بعد از آن از اين اظهارنظر، سه اهرم فشار سياست او براي تسليم كردن جمهوري اسلامي ايران در معرض خطر مي‌باشند . 
در آغاز اين‌كه رابطه ها عربستان-آمريكا درحال حاضر با بزرگترين چالش در مورخ خويش به دنبال قتل فجيع جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار منتقد آل‌سعود مواجه مي باشد . آمريكا مدت‌هاست ديده خود را بر روي اقدامات ايالات متحده عربي در توسعه و گسترش تروريسم بسته است، اما حمايت بي‌شرمانه ترامپ از محمد بن سلمان، وليعهد سعودي -كسي كه سيا (آژانس داده ها مركزي آمريكا) به اعتقادوباور مي‌داند كه دستور قتل را صادر كرده است- ممكن است به ضرر او تمام شود . 
سناتور‌هاي جمهوري‌خواه آمريكا كه جينا هاسپل، رئيس سيا اطلاعات درباره اين قتل را به طراوت در جلسه‌اي در اختيار آن‌ها قرار داد، درباره نقش بن سلمان در اين فاجعه ترديدي ندارند . ليندسي گراهام، سناتور آمريكايي هم‌حزبي ترامپ پس از اين گرد هم آيي گفت: مگر اين كه تعمدا خويش را به نفهميدن زده باشيم كه متوجه نشويم اين قتل به وسيله افراد محمد بن سلمان طرح‌ريزي و اجرا شده و وي در بطن مبادرت براي كشتن خاشقجي حضور داشته هست . 
مولف تاكيد مي‌كند: چه بسا در‌صورتي‌كه جمهوري‌خواهان در غايت با ترامپ درباره استمرار رابطه ها با عربستان با وجود مساله جان دار هم‌نظر شوند، دموكرات‌ها بعيد ميباشد كه اذن دهند اين روابط مثل قبل ادامه يابد . دليل گزيده از اين قضيه اين است كه رابطه ها رياض و واشنگتن همه وضعيت ضروري براي توليد مخالفت را دارااست . يك رابطه صميمي كه يك طرف آن حاكمي مستبد و وحشي است كه طعمه حرص و ولع توليدكنندگان سلاح گرديده و تمامي اين‌ها در حالي مي باشد كه ايالات متحده در قحطي ساخت گرديده در يمن در فيض تجاوز رياض و نقض دستمزد بشر در ايالات متحده عربي با مقامات آل‌سعود هم‌دست ميباشد . به بيشتر اين كه عربستان با كاهش صادرات نفت خود ترامپ را آزرده و در فيض نقش رياض در راهكار ضدايراني ايالات متحده تضعيف شده ميباشد . 
دوم اين‌كه اسرائيل نقش مهمي در پشت صحنه سياست ترامپ درمقابل كشور‌ايران ايفا كرده مي باشد . به خصوص بنيامين نتانياهو به نوعي پل ارتباطي بن‌سلمان و جرد كوشنر، داماد و مشاور ترامپ بوده ميباشد . در فيض كوشنر دربين عربستان و اسرائيل نوعي هماهنگي ساخت و تمامي اينها به جهت‌گيري ايالات متحده در مقابل كشور‌ايران امداد كرد . 
اما اكنون نتانياهو مشغول جنگ براي حفظ نقش خود در آتي سياسي اسرائيل گرديده ميباشد . دادستان‌هاي اسرائيلي اين هفته بار ديگر قصد دارا هستند در مقابل وي اعلام جرم كنند و وي به عامل اين كه كابينه‌اش در هم اكنون فروپاشي هست قابليت داراست به زودي ناچار شود همه پرسي زودهنگام برگزار نمايد . گرچه دولت بعدي بعيد ميباشد راه متفاوتي را در قبال كشور ايران در پي بگيرد، ولي ممكن است مثل نتانياهو در هر شرايطي حاضر به همياري با ترامپ و بن‌سلمان نباشد . اين زمينه قادر است بحران خطرناكي را در ائتلاف آمريكا، اسرائيل و عربستان مقابل جمهوري اسلامي ايران ساخت كند . 
سوم اين كه توانايي خود دونالد ترامپ نيز براي مانور دادن در خطر مي‌باشد . چون هر چه از همه پرسي ميان‌دوره‌اي كنگره آمريكا مي‌گذرد، احتمال اين كه او با مانع ها بيشتري مواجه شود، ارتقا مي‌يابد . قرار است همه چيز از مسائل مالياتي ترامپ تا ارتباط ها وي با عربستان و سياست تهاجمي‌اش در قبال ايران قضيه تحقيق و بازرسي قرار بگيرد . زماني كه وي در باطن ناچار شود به دفاع از خود بپردازد، وقت چنداني براي مقابله با كشور ايران و قرار دادن اين مملكت در حق تقدم برنامه خود نخواهد داشت . 
در ادامه اين گزارش آمده است: البته مهم‌ترين آرم ناكامي سياست ترامپ در قبال ايران، هيچ يك از موضوعات مذكور نيست، بلكه سياست تحريم اوست كه پيشين از اين كه در خطر قرار بگيرد، شكست خورد . 
ترامپ عهدوپيمان داده بود روند نزول بها پول ايران ادامه يابد و صادرات نفت تهران به صفر برسد . البته حالا اگرچه ايران با خلل ها اقتصادي روبه‌روست البته بها پول آن به ثبات رسيده است . و ديگر اين كه خويش ترامپ ناچار شد به هشت مشتري نفتي اروپايي و آسيايي ايران معافيت از تحريم بدهد؛ در حاليكه كل اين طرح در واقع بر مبنا اين فرضيه ريخته گرديده بود كه فروپاشي اقتصادي ايران، مردم را برعليه دولت مي‌شورانَد . نيويورك تايمز چندي پيش گزارش بخشيد برنامه اي دو ميليارد دلاري براي بي‌ثبات كردن اقتصاد كشور‌ايران با به كار گيري از شبكه‌هاي اجتماعي به خواسته بدون اعتماد كردن مردم به حكومت خود و تحريك آنان برعليه دولت به ترامپ ارائه گرديده مي‌باشد . شواهد نشان مي دهد كه اين طرح بوسيله ترامپ اجرا شد، اما باخت خورد . 
اين گزارش در آخر مي‌افزايد: روز جاري در حالتي كه در تهران معاش كنيد، نسبت به آتي خود بسيار اكثر از فردي كه در واشنگتن يا رياض زندگي مي‌كند، اطمينان داريد . ترامپ همگي راه‌ها را درباره ايران امتحان كرده، البته هيچ يك پاسخ نداده ميباشد و زماني كه سال آتي ميلادي سازوكار ويژه مالي اروپا براي تجارت با كشور ايران (سيستم پرداخت غيروابسته از آمريكا) شروع به كار نمايد و بتواند تحريم‌ها را بي‌اثر كند، استراتژي دولت ترامپ در قبال كشور‌ايران با ضربه فلج‌كننده ديگري مواجه خواهد شد . 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۲:۴۶ توسط:پايشگر نيوز موضوع:

paieshgar.ir

شكست مثلث آمريكا-اسرائيل-عربستان در رويارويي با ايران ان‌بي‌سي نيوز در گزارشي به عارضه ها شكست سياست خصمانه ترامپ مقابل ايران پرداخت و نوشت هر روز شرايط براي دولت وي سخت‌تر مي‌گردد . باخت مثلث آمريكا-اسرائيل-عربستان در تقابل با ايران به گزارش افكارنيوز، مقر اينترنتي كانال خبري ان‌بي‌سي نيوز آمريكا در گزارشي نوشت دونالد ترامپ از به عبارتي روز‌هاي در آغاز ورود به كاخ سپيد رويا رويي با جمهوري اسلامي ايران را در امر عمل خود قرار داد، البته مجموعه‌اي از تحولات غيرمنتظره در اختيار گرفتن را از دست وي بيرون كرد . در سه ماه آتي معين ميگردد كه آيا او انتخاب مينمايد كه تحركات خويش درمقابل كشور‌ايران را ارتقاء دهد يا روشي آبرومندانه براي نقطه نهايي اين قهرمان‌بازي پيدا مي كند . 

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي

 

اين گزارش مي‌افزايد: همين چند ماه پيش بود كه ترامپ با اعتماد به نفس بسيار از توافق هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران بيرون و با سعودي‌ها براي افزايش صادرات نفت هم پا شد و در نهايتِ رضايت بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير اسرائيل، از رجوع و برگشت تحريم‌هاي كشور ايران خبر اعطا كرد . 
او ۱۲ ژوئيه (۲۱ تير) به خبرنگاران گفت: «مي‌دانم آن ها (ايران) مشكلات متعددي دارا هستند و كشورشان در حال از نيز پاشيدن ميباشد . در يك وقتي به اينجانب زنگ ميزنند و ميگويند "بيا توافق كنيم!» حالا پنج ماه بعد از آن از اين اظهارنظر، سه اهرم فشار سياست او براي تسليم كردن جمهوري اسلامي ايران در معرض خطر مي‌باشند . 
در آغاز اين‌كه رابطه ها عربستان-آمريكا درحال حاضر با بزرگترين چالش در مورخ خويش به دنبال قتل فجيع جمال خاشقجي، روزنامه‌نگار منتقد آل‌سعود مواجه مي باشد . آمريكا مدت‌هاست ديده خود را بر روي اقدامات ايالات متحده عربي در توسعه و گسترش تروريسم بسته است، اما حمايت بي‌شرمانه ترامپ از محمد بن سلمان، وليعهد سعودي -كسي كه سيا (آژانس داده ها مركزي آمريكا) به اعتقادوباور مي‌داند كه دستور قتل را صادر كرده است- ممكن است به ضرر او تمام شود . 
سناتور‌هاي جمهوري‌خواه آمريكا كه جينا هاسپل، رئيس سيا اطلاعات درباره اين قتل را به طراوت در جلسه‌اي در اختيار آن‌ها قرار داد، درباره نقش بن سلمان در اين فاجعه ترديدي ندارند . ليندسي گراهام، سناتور آمريكايي هم‌حزبي ترامپ پس از اين گرد هم آيي گفت: مگر اين كه تعمدا خويش را به نفهميدن زده باشيم كه متوجه نشويم اين قتل به وسيله افراد محمد بن سلمان طرح‌ريزي و اجرا شده و وي در بطن مبادرت براي كشتن خاشقجي حضور داشته هست . 
مولف تاكيد مي‌كند: چه بسا در‌صورتي‌كه جمهوري‌خواهان در غايت با ترامپ درباره استمرار رابطه ها با عربستان با وجود مساله جان دار هم‌نظر شوند، دموكرات‌ها بعيد ميباشد كه اذن دهند اين روابط مثل قبل ادامه يابد . دليل گزيده از اين قضيه اين است كه رابطه ها رياض و واشنگتن همه وضعيت ضروري براي توليد مخالفت را دارااست . يك رابطه صميمي كه يك طرف آن حاكمي مستبد و وحشي است كه طعمه حرص و ولع توليدكنندگان سلاح گرديده و تمامي اين‌ها در حالي مي باشد كه ايالات متحده در قحطي ساخت گرديده در يمن در فيض تجاوز رياض و نقض دستمزد بشر در ايالات متحده عربي با مقامات آل‌سعود هم‌دست ميباشد . به بيشتر اين كه عربستان با كاهش صادرات نفت خود ترامپ را آزرده و در فيض نقش رياض در راهكار ضدايراني ايالات متحده تضعيف شده ميباشد . 
دوم اين‌كه اسرائيل نقش مهمي در پشت صحنه سياست ترامپ درمقابل كشور‌ايران ايفا كرده مي باشد . به خصوص بنيامين نتانياهو به نوعي پل ارتباطي بن‌سلمان و جرد كوشنر، داماد و مشاور ترامپ بوده ميباشد . در فيض كوشنر دربين عربستان و اسرائيل نوعي هماهنگي ساخت و تمامي اينها به جهت‌گيري ايالات متحده در مقابل كشور‌ايران امداد كرد . 
اما اكنون نتانياهو مشغول جنگ براي حفظ نقش خود در آتي سياسي اسرائيل گرديده ميباشد . دادستان‌هاي اسرائيلي اين هفته بار ديگر قصد دارا هستند در مقابل وي اعلام جرم كنند و وي به عامل اين كه كابينه‌اش در هم اكنون فروپاشي هست قابليت داراست به زودي ناچار شود همه پرسي زودهنگام برگزار نمايد . گرچه دولت بعدي بعيد ميباشد راه متفاوتي را در قبال كشور ايران در پي بگيرد، ولي ممكن است مثل نتانياهو در هر شرايطي حاضر به همياري با ترامپ و بن‌سلمان نباشد . اين زمينه قادر است بحران خطرناكي را در ائتلاف آمريكا، اسرائيل و عربستان مقابل جمهوري اسلامي ايران ساخت كند . 
سوم اين كه توانايي خود دونالد ترامپ نيز براي مانور دادن در خطر مي‌باشد . چون هر چه از همه پرسي ميان‌دوره‌اي كنگره آمريكا مي‌گذرد، احتمال اين كه او با مانع ها بيشتري مواجه شود، ارتقا مي‌يابد . قرار است همه چيز از مسائل مالياتي ترامپ تا ارتباط ها وي با عربستان و سياست تهاجمي‌اش در قبال ايران قضيه تحقيق و بازرسي قرار بگيرد . زماني كه وي در باطن ناچار شود به دفاع از خود بپردازد، وقت چنداني براي مقابله با كشور ايران و قرار دادن اين مملكت در حق تقدم برنامه خود نخواهد داشت . 
در ادامه اين گزارش آمده است: البته مهم‌ترين آرم ناكامي سياست ترامپ در قبال ايران، هيچ يك از موضوعات مذكور نيست، بلكه سياست تحريم اوست كه پيشين از اين كه در خطر قرار بگيرد، شكست خورد . 
ترامپ عهدوپيمان داده بود روند نزول بها پول ايران ادامه يابد و صادرات نفت تهران به صفر برسد . البته حالا اگرچه ايران با خلل ها اقتصادي روبه‌روست البته بها پول آن به ثبات رسيده است . و ديگر اين كه خويش ترامپ ناچار شد به هشت مشتري نفتي اروپايي و آسيايي ايران معافيت از تحريم بدهد؛ در حاليكه كل اين طرح در واقع بر مبنا اين فرضيه ريخته گرديده بود كه فروپاشي اقتصادي ايران، مردم را برعليه دولت مي‌شورانَد . نيويورك تايمز چندي پيش گزارش بخشيد برنامه اي دو ميليارد دلاري براي بي‌ثبات كردن اقتصاد كشور‌ايران با به كار گيري از شبكه‌هاي اجتماعي به خواسته بدون اعتماد كردن مردم به حكومت خود و تحريك آنان برعليه دولت به ترامپ ارائه گرديده مي‌باشد . شواهد نشان مي دهد كه اين طرح بوسيله ترامپ اجرا شد، اما باخت خورد . 
اين گزارش در آخر مي‌افزايد: روز جاري در حالتي كه در تهران معاش كنيد، نسبت به آتي خود بسيار اكثر از فردي كه در واشنگتن يا رياض زندگي مي‌كند، اطمينان داريد . ترامپ همگي راه‌ها را درباره ايران امتحان كرده، البته هيچ يك پاسخ نداده ميباشد و زماني كه سال آتي ميلادي سازوكار ويژه مالي اروپا براي تجارت با كشور ايران (سيستم پرداخت غيروابسته از آمريكا) شروع به كار نمايد و بتواند تحريم‌ها را بي‌اثر كند، استراتژي دولت ترامپ در قبال كشور‌ايران با ضربه فلج‌كننده ديگري مواجه خواهد شد . 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۲:۳۴ توسط:پايشگر نيوز موضوع:

آيا فرانسه در آستانه بحران سياسي و اقتصادي قرار دارد؟

آيا فرانسه در آستانه معضل سياسي و اقتصادي قرار دارد؟ به گزارش اسپوتنيك به نقل از بلومبرگ، مدير جمهور فرانسه براي آنكه هزاران گلايه مند پر اسم و رسم به «جليقه زردها» را آهسته كرده و به تظاهرات چهار هفته اي آن ها نقطه نهايي دهد، پيمان اعطا كرد منظور هاي آنان را برآورده نمايد . 
نطق تلويزيوني امانوئل مكرون براي اكثري از فرانسوي ها حكم عيدي بابانوئل را داشت . آنها اكنون مي توانند با اتكا به وعده هاي مدير جمهوري فرانسه پس انداز خوبي داشته باشند و با ذهني سهل و آسان به تعطيلات سال تازه بروند . 

مرجع اخبار رسمي 

پايگاه خبري و تحليلي


مكرون گفت:«مسئوليتم را مي پذيرم . شايد اين حس را ايجاد كرده باشم كه اهميتي به شما نمي دهم و حق تقدم هاي ديگري دارم» . 
ترامپ در امور داخلي فرانسه دخالت نكند © SPUTNIK / ALEXEI FILIPPOV ترامپ در كارها داخلي فرانسه دخالت نكند او شبكه‌هاي‌اجتماعي قبلي اعلام كرد دست‌كم دستمزد كارگران و مستمري بازنشستگان را ارتقا مي دهد . بر اين اساس، حقوق و دستمزد قشرها قليل درآمد ماهيانه يكصد يورو افزايش مي يابد، سواي آنكه بابت آن هزينه اي به كارفرمايان اجبار شود . علاوه بر اين، قرار هست دولت فرانسه حق بيمه و ماليات از بيشتر كاري كسر نكند . اين اقدامات ممكن است به بالا رفتن كسري بودجه، ارتقا بدهي همگاني و عدول از برنامه هاي انضباط مالي زمينه نظر اتحاديه اروپا سبب ساز شود . 
دولت فرانسه پول انجام عهدوپيمان و قرارهاي مكرون را از جيب خود مي دهد . اوليويه دوسوپ، وزير اكانت هاي همگاني به كانال BFM گفت:«اجراي طرح هاي مكرون براي آرام كردن معترضان هشت تا 10 ميليارد يورو هزينه خواهد داشت . ما در هم اكنون نظارت و تطبيق هزينه ها و نحوه تامين آنان هستيم» . 
مكرون در سال 2017 بر اجراي طرح ماليات بر ميزان دارايي پافشاري ورزيد و توانست از اين محل چهار ميليارد يورو به خزانه دولت روان كند . سرمايه گذاران از اين مدل ماليات بيزارند و آن را بازدارنده اشتغالزايي مي دانند . 
شديدترين فشار اقتصادي هنگامي وارد شد كه جاذبه هاي مهم گردشگري از جمله ساختمان بلند ايفل و موزه لوور تعطيل شد . خرده فروش ها در مجموع يك ميليارد يورو معادل 1 .14 ميليارد دلار ايالات متحده ضرروزيان كرده اند . 
معترضان، به ويژه احزاب مخالف مصمم ميباشند از تمام ظرفيت هايي كه اعتراضات اخير توليد كرده مي‌باشد به فيض خويش به كارگيري كنند . «جليقه زردها» جنبشي رنگارنگ ميباشد كه گروه ها و دوستداران طيف هاي سياسي مختلفي از پاراگراف سوسياليست ها، كمونيست ها، محافظه كاران، راستگرايان افراطي، آنارشيست ها و حتي ميانه روهايي كه خود را طرفدار مكرون مي دانند، تشكيل شده است . 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۲:۳۶ توسط:پايشگر نيوز موضوع:

حيف‌وميل اموال چندهزار ميلياردي آموزش وپرورش/قوه قضائيه ورود كند

محمدمهدي زاهدي عضو كميسيون فراگيري و پژوهش ها مجلس در مصاحبه با خبر نگار مهر اظهار داشت: «آرشام» مدير ساواك كرمان قبلي از انقلاب بود، وي صاحب يكسري مؤسسات فرهنگي در تراز مرزوبوم بود و همينطور املاك متعددي در اختيار داشت تا به هدف ها فرهنگي مد لحاظ رژيم دست يابد . 

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي


نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: آنگاه از انقلاب اين اموال مصادره شد و شوراي انقلاب اعلام كرد كه اين اموال در اختيار وزارت يادگرفتن و رشد قرار گيرد اما متأسفانه اين وزارتخانه به دنبال اين اموال نمي‌رود و فارغ از قانون در اختيار يادگرفتن و رويش استان‌ها قرار گرفته و بنياد قدس متكفل آن مي شود . 
وي افزود: اين بنياد زير نظر وزارت فراگيري و پرورش و وزارت علوم قرار ندارد و هيچ نظارتي در اين بنياد نمي باشد . هزاران هزار ميليارد تومان ملك، درآمد و ثروت در اين بنياد پنهان ميباشد كه به درستي هدايت و مدير نشده مي‌باشد . 
عضو كميسيون فراگيري و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: در صورتي‌كه وزارت يادگرفتن و رويش متكفل كليدي اين بنياد بود، منشا درآمدي خوبي در اختيار اين وزارتخانه براي دستيابي به اهدافش قرار مي‌گرفت . اگر املاك مربوط به اين بنياد به فروش برسد، هزاران هزار مكتب با درآمد و اعتبارات اين بنياد ساخته خواهد شد و بدهي‌هاي وزارت يادگرفتن و رويش پرداخت مي شود . 
زاهدي تصريح كرد: گزارشاتي به ما رسيده ميباشد كه از املاك مربوط به اين بنياد، واگذاري‌هاي غيررسمي برخلاف ضوابط جاري مرزو بوم فيس گرفته مي‌باشد لذا از قوه قضائيه و اداره بازرسي درخواست كرده‌ايم اموال اين بنياد را مورد آناليز قرار دهند . 
وي با تأكيد بر اين كه اين اموال بايستي در تملك وزارت فراگيري و پرورش قرار گيرد، خاطرنشان كرد: مي بايست با اشخاص خاطي كه در اين سال ها اموال اين بنياد را حيف و ميل كرده‌اند بازخورد شود و اين اموال به بيت‌المال برگردد . 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۰۱:۵۷:۱۴ توسط:پايشگر نيوز موضوع:

افشاگري وزيرخارجه پيشين و عصبانيت ترامپ/ ترامپ: تيلرسون كودن و تن پرور بود

افشاگري وزيرخارجه قبلي و عصبانيت ترامپ/ ترامپ: تيلرسون كودن و تن پرور بود مدير جمهور آمريكا، وزير خارجۀ قبل خود را ابله و تن پرور ناميد . 
به گزارش تيم خبر خبرگزاري جوان به نقل از العالم، ترامپ در توييتر با لحني توهين آميز به نقدها «ركس تيلرسون»، وزير خارجه كهن آمريكا پاسخ داد و اعلام كرد كه امكانش نبوده زودتر «از شر او» خلاص شود . 

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي


ترامپ سال گذشته «ركس تيلرسون» را از سمتش اخراج و «مايك پامپئو» را به عنوان جايگزين او معرفي كرد . يك عدد از اختلافات ترامپ با تيلرسون، حمايت وزير خارجه قديمي از ماندن ايالات متحده در برجام بود . 
ترامپ در توئيتر نوشت: «مايك پامپئو دارد كارش را فوق‌العاده انجام ميدهد . به او خيلي افتخار مي كنم . سلف او، ركس تيلرسون گنجايش خيالي لازم را نداشت . او ابله و مثل صخره ساكت بود و نمي‌توانستم زودتر از شرش خلاص شوم . به شدت تنبل بود .» 
او در ادامه مدعا گرديده با وارد شدن پامپئو روحيه تازه‌اي در وزارت خارجه آمريكا ايجاد شده است . 
پيش از اين تيلرسون در مصاحبه‌اي از ترامپ نفد كرده بود . 
تيلرسون در جواب به سوال اجراكننده سي‌بي‌اس براي توصيف ترامپ، آغاز خنديد و آنگاه گفت: «من هيچ وقت دونالد ترامپ را تا آن روزي كه از اينجانب درخواست كرد وزير خارجه ايالات متحده نحس نديده بودم .» 
وي بيشتر كرد: «او بر اساس حس‌هاي دروني‌اش عمل انجام ميدهد . گاهي به لحاظ مي آيد سواي تأمل فعاليت مي‌كند، البته نيتش اين نيست كه بي‌فكر باشد . تامل مي‌كنم در واقع مي‌خواهد بر پايه غرايز دروني‌اش عمل كند .» 

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي


تيلرسون قبلي از انتخاب به تيتر وزير خارجه ايالات متحده رئيس برهان كمپاني اكسون‌موبيل بود . وي گفت: «براي من، به عنوان فردي كه از كمپاني منظم و زياد فرايندمدار اكسون موبيل آمده بود، فراوان چالش‌انگيز بود با مردي كار كنم كه دوچندان بي‌نظم است، قرائت را دوست ندارد، گزارش‌هاي توجيهي را نمي‌خواند و دوست ندارد خيلي وارد جزئيات مساله شود و صرفا مي‌گويد: ببين، اين چيزي هست كه من به آن معتقدم و شما مي تواني اينجانب را مجاب كني كه اينطور نيست، ولي اكثر وقت‌ها نمي‌تواني اين فعاليت را انجام دهي .» 
وزير خارجه كهن ايالات متحده در بخش ديگري از اين راي زني به اصرار ترامپ براي انجام امور علي‌رغم ضديت آن با قانون اشاره كرده است . 
وي گفت: «اغلب اوقات، رئيس‌جمهور مي‌گفت اين كاري مي باشد كه مي‌خواهم انجام دهم و ميخواهم آن را اينطور انجام بدهم و مجبور بودم به وي بگويم، آقاي رئيس‌جمهور فهم و شعور ميكنم مي‌خواهي چه كاري انجام دهي، ولي نمي‌تواني آن را اينطور انجام بدهي زيرا ضابطه را نقض مي‌نمايد .» 

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي


تيلرسون گفت: ترامپ زماني كه مشاجره به اينجا مي‌كشيد دوچندان مأيوس ميشد . 
او ادامه داد: «به وي مي‌گفتم ما ميتوانيم اين كار را انجام دهيم؛ مي توانيم به كنگره مراجعه كنيم و اين قانون را تغيير‌و تحول بدهيم . در‌صورتي‌كه اين عمل را انجام بدهي، هيچ اشكالي ندارد . مي‌گفتم اگر تصميم بگيري اين عمل را انجام دهيم اينجانب حاضرم آنجا (كنگره) بروم و تا آنجا كه مي توانم براي آن تلاش كنم .» 
تيلرسون تصريح كرد: ترامپ با به كار گيري از ابزار توئيتر كه آن ايام مردمان برايش ارزش زيادي قائل بودند توانست رئيس‌جمهور شود . وي گفت: «صادقانه بگويم، واقعاً اذيت مي‌شوم كه مي‌بينم مردم آمريكا دوست دارند اينقدر ناچيز از مساله راز در بياورند . آن‌ها با ۱۲۸ كاركتر (حرف) راضي مي گردند .» 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۰۷:۵۴ توسط:پايشگر نيوز موضوع:

زنگنه: ايران‌ به دنبال معاف شدن از كاهش توليد اوپك است

به گزارش خبرگزاري پايشگر به نقل از رويترز، زنگنه در بدو‌ ورود به وين به خبرنگاران گفت: «ما‌بايد از هرگونه تصميمي در مورد سطح توليد در آينده معاف شويم تا زماني كه تحريم هاي غيرقانوني تحميل شده عليه ما برداشته شود.»

مرجع اخبار رسمي

پايگاه خبري و تحليلي

پيشتر منابع آگاه خبر داده بودند كه بر اساس طرح اول توافق كاهش توليد نفت، قرار نيست به هيچ يك از اعضاي اوپك معافيتي اعطا شود.

نماينده ايران‌ در اوپك نيز طي روزهاي اخير‌ اعلام كرده بود كه همان توليد كنندگاني كه توليد نفت را افزايش داده اند بايد بار كاهش‌توليد‌ را بر دوش بكشند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ آذر ۱۳۹۷ساعت: ۱۱:۰۸:۴۱ توسط:پايشگر نيوز موضوع: